dzisiaj jest: 21 stycznia 2020. imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
 
O gminie Mapa Galeria Sport
MODERNIZACJA GRUNTÓW - m. MOGIELNICA
Szanowni Państwo,

W wyniku nierzetelnie przeprowadzonej modernizacji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Grójcu niektórym właścicielom nieruchomości w Mogielnicy znacznie wzrósł podatek. Nie jest to wynik wzrostu stawki podatku który uchwala Rada Miejska lecz skutek przeklasyfikowania gruntów, z użytku rolnego na „grunty pozostałe”. Przeprowadzająca modernizację na zlecenie Starostwa Powiatowego firma wykonała to bez udziału właściciela nieruchomości. Pierwotna mapa (digitalizacja) Miasta Mogielnica, pokazuje budynki i przebieg granic nieruchomości wraz ze współrzędnymi budynków (patrz załącznik). Wykonana modernizacja nie jest zgodna z tą mapą pierwotną. Na podstawie tej mapy sporządzane były dotychczas akty notarialne. Obecne granice, niektórych nieruchomości w Mogielnicy, zostały w wyniku modernizacji przesunięte, zmienione. Pokazuję przykład na własnej nieruchomości (patrz załącznik). Co w przypadku dalszego obrotu nieruchomością będzie stwarzać problemy.

Wszyscy rolnicy w Mogielnicy (posiadający > 1ha), których grunty nie zostały odrolnione w miejscowym planie zagospodarowania mogą występować o korektę powierzchni zapisanej po modernizacji jako „grunty pozostałe” i oznaczonej na mapie symbolem „B”(skutkuje wzrostem opodatkowania), (patrz załącznik) na B-R – wysokość podatku pozostaje na dotychczasowym poziomie (patrz załącznik).

Ponieważ modernizację wykonywało Starostwo Powiatowe w Grójcu to ono powinno być adresatem naprawy błędu. W załączniku  znajduje się wzór pisma jakie powinien wypełnić i wysłać do Starostwa mieszkaniec Mogielnicy niezadowolony z modernizacji.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w

 sprawie ewidencji gruntów i budynków /z późniejszymi zmianami/. par. 54 pkt 1-6 (załącznik) to Starosta naprawia na swój koszt nieprawidłowości jakie powstały w wyniku modernizacji. Potwierdza to również Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. /z późniejszymi

 zmianami/. art.7d pkt 1, (załącznik) gdyż on dysponuje środkami z powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

 

Burmistrz Gm. i M. Mogielnica

Sławomir Chmielewski

  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA