dzisiaj jest: 21 stycznia 2020. imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
 
O gminie Mapa Galeria Sport
OSP Tomczyce

 

 

Skład zespołu OSP Tomczyce uwieczniony na zdjęciu:


1 rząd od lewej: Jan Koper, Marek Rek, Marcin Kuligowski, Paweł Borowski

2 rząd od lewej: Paweł Kuligowski, Michał Syta, Adam Kozicki, Sławomir Górnik, Zbigniew Budzik

 


OSP Tomczyce powstała 151utego1962r. Założycielami byli Henryk Budzik, Stanisław Budzik, Jan Demolin, Bolesław Kazała i Stanisław Rek. W tym czasie jednostka liczy 18-tu druhów czynnych i 2 wspierających. Z powodu braku pomieszczenia jak i funduszy jednostka istnieje jedynie na papierze- stan ten trwa aż do 1968roku. Wiosną tegoż roku, zOSP Michałowie przenosi się do nas druh Duda Stanisław. Jest on dla naszej jednostki ,,kołem zamachowym" -można powiedzieć, że od jego wstąpienia w nasze szeregi wszystko się zaczęło. Wybrano zarząd w skład, którego wchodzili:

Stanisław Budzik - Prezes
Stanisław Duda - Wice prezes
Henryk Budzik - Naczelnik
Tadeusz Rek - Skarbnik
Tadeusz Ciepieniak - Sekretarz
Stanisław Wyderka - Gospodarz

Zarząd podejmuje działania: zakupuje deski i inne materiały na podłogę w celu organizowania zabaw tanecznych. Pozyskiwane są też środki finansowe z G RN w Świdnie jak również z GS".SCh"w Mogielnicy.Na posiedzeniu zarządu zapada decyzja o kupnie 10-ciu mundurów, a z Komendy Powiatowej w Grójcu otrzymujemy motopompę M-400i 160 mb węża. W straży jest już 24 członków czynnych.
W roku 1973 OSP zakupuje projekt strażnicy, a w latach 1974-76 gromadzi materiały i fundusze na jej budowę. Rozpoczyna się ona wiosną następnego roku i mobilizuje do działania nie tylko brać strażacką, ale całą wieś włącznie z kobietami. Po ponad sześciu latach trudów udaje się ukończyć remizę i2.10 1983 roku zostaje oficjalnie oddana do użytku. Fakt ten jest doniosłym wydarzeniem dla całej społeczności wiejskiej. Od tej pory w strażnicy odbywają się nie tylko zebrania strażackie ale i wiejskie.Organizowane są różne imprezy rozrywkowe i rodzinne jak wesela czy komunie.
W 1985r OSP dostaje samochód marki Żuk z osprzętem. Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych, zawodach i manewrach, które odbywają się również na naszym terenie.
W 1991 roku następuje zmiana całego zarządu.Prezesem zostaje Aleksander Kozieł., a w 1995 roku Antoni Kuligowski .Od roku 2002 funkcję prezesa sprawuje druh Marek Rek. W latach 90-tych do remizy podłączono gaz i wodę i wykonano kanalizację. Dobudowany został nowy garaż,a stare pomieszczenie zaadaptowano na bar, gdzie odbywają się spotkania wiejskie i młodzieżowe.
Z końcem 2009r, po wieloletnich staraniach otrzymujemy samochód gaśniczy Star 244.
Obecnie jednostka liczy 23 druhów czynnych i 23 druhów popierających.

Skład Zarządu:

Prezes - dh. Marek Rek
Naczelnik - dh Sławomir Górnik
Sekretarz - dh Andrzej Słonecki s. Henryka
Skarbnik - dh Michał Syta
Gospodarz - dh zygmunt Ciepieniak

Komisja Rewizyjna

Prezes - dh Aleksander Kozieł
Członek - dh Stanisław Górnik
Członek - dh Adam Kozicki



W ramach bardzo dobrej współpracy PSP w Grójcu z burmistrzem i Zarzadem Gminnym OSP w Mogielnicy został pozyskany nieodpłatnie samochód marki Star 244 dla OSP Tomczyce.



W imieniu Zarzadu OSP przekazanie podpisał Naczelnik OSP Tomczyce Sławomir Górnik, a ze strony PSP w Grójcu Komendant Powiatowy Jacek Wichowski.
Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA