dzisiaj jest: 21 stycznia 2020. imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
 
O gminie Mapa Galeria Sport
OSP Dylew

OSP Dylew

Od lewej: Jan Marzec – członek Komisji Rewizyjnej, Wiesław Łojszczak – gospodarz, Benedykt Jakubczak – członek zarządu, Małgorzata Babska-Jakubczak – kronikarz, Dariusz Biliniak, Józef Omen, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica Sławomir Chmielewski, Jan Bilski - komendant gminny OSP , Zdzisław Gniadzik, Adrian Jakubczak – kierowca, Jacek Marzec – prezes, Zygmunt Jakubczak, Czesław Jakubczak – komendant.

3 sierpnia 1948 roku we wsi Dylew odbyło sie zebranie mieszkańców wsi Dylew, Odcinki Dylewskie, Sielec i Modrzewiny. Obecnych było 46 osób, wśród nich Komendant Straży Pożarnej w Grójcu. Komendant przedstawił zebranym historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnych, jej zadania, cele i funkcjonowanie.
Zebrani, doceniając konieczność społecznego działania postanowili zorganizować OSP. Obecni stwierdzili, że szczytne cele i zadania tej organizacji zabezpieczają dobytek i życie ludzkie. Wspólnym i zorganizowanym wysiłkiem będą szli z pomocą ludziom znajdującym się w nieszczęściu. Dla wspólnego dobra, dla rozwoju wsi i okolic są gotowi poświęcać swoje siły.
Jednogłośnie wybrano Szczepana Lenarta na prezesa, komendantem został Józef Bąk, wiceprezesem Jan Marzec, skarbnikiem Ludwik Balcerzak, gospodarzem Władysław Wojciechowski zaś sekretarzem Adam Sałek. To właśnie dzięki pisanym protokołom przez Adama Sałka możemy prześledzić i poznać początkową historie OSP w Dylewie.
Do dziś zachowały się protokoły, bardzo interesujące ze względu historycznego - ich ksero umieszczono w kronice, która jest prowadzona od 2000 roku. Wynika z nich, że druhowie zaczynali pracę od podstaw. Po kilku latach wytężonego wysiłku potrafili zgromadzić sprzęt pożarowy, różne urządzenia, a co najważniejsze zbudować własną remizę strażacką. Jej budowę rozpoczęto w 1968 roku, a oddano do użytku 7 lipca 1970 roku.
W budynku strażnicy odbywały się zabawy, spotykało się Koło Gospodyń Wiejskich. Jednostka prowadziła wiele działań, brała czynny udział przy gaszeniu pożarów, niosąc ludziom bezpośrednią pomoc. Druhowie byli doceniani otrzymując listy pochwalne. Przykładem może być dh Józef Omen, który za swoją postawę otrzymał w roku 1979 roku list pochwalny. Strażacy brali udział w różnych zawodach i szkoleniach.

Dzięki inicjatywie i pomocy rodaka mieszkańców wsi, pułkownika prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka 3 września 2000 roku wieś otrzymała przekazanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej bojowego samochodu strażackiego Star 244.
W kronice zamieszczono zdjęcie obrazujące przekazanie kierowcy dh. Stanisławowi Balcerzakowi kluczyków przez ministra obrony narodowej Romualda Szeremietiewa.
W roku 2001 z własnych dochodów został przeprowadzony remont strażnicy, a z pieniędzy gminnych sfinansowano zakup glazury i terakoty.
Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA