dzisiaj jest: 19 stycznia 2020. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
O gminie Mapa Galeria Sport
OSP Borowe
Budynek OSP

 

Budynek OSP

 

Budynek OSP

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

Zebranie Walne 2015

 

 

Od lewej: Henryk Noremberg, z-ca komendanta Andrzej Gątarek, prezes Janusz Dziumak. Kamil Wiesiak, Grzegorz Bogdan, Rafał Omen, Mirosław Gaworski, Marek Latoszek, komendant Krzysztof Głuszkiewicz, (kierowca) Piotr Gątarek

Straż pożarna w Borowem powstała w 1917 roku jako „Straż ogniowa” z inicjatywy ówczesnego proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przybyszewie, księdza kanonika Stanisława Wilkoszewskiego. Wśród mieszkańców Borowego, którzy aktywnie włączyli się  w utworzenie Straży ogniowej, należy wymienić następujące osoby: Bronisław Motyka, Józef Dąbrowski, Piotr Osia, Jan Maliszewski, Muszyński Aleksy, Hyliński Bolesław, Stanisław Dominiak, Jan Kozłowski oraz Franciszek Kośliński. Pierwszym Komendantem straży ogniowej w Borowem, został Stanisław Dominiak. Był on odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane przez straż, a należały do nich głównie przygotowanie strażaków do zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania gotowości bojowej. Pierwszym Prezesem  został Józef Dąbrowski. Strażacy czynnie uczestniczyli w akcji rozbrajania Niemców przeprowadzonej na ziemiach polskich w listopadzie 1918roku.

Budynek straży ogniowej powstał przy udziale mieszkańców wsi na placu, który został przekazany strażakom przez wieś Borowe. Drewniana strażnica w której przechowywano sprzęt strażacki oraz organizowano zbiórki strażaków, jak również różnego rodzaju przedstawienia kulturalne, po przeprowadzeniu generalnego remontu służy do dziś mieszkańcom wsi pełniąc rolę kaplicy, w której odbywają się cykliczne Msze Święte. W czasie, gdy komendantem był Tadeusz Kośliński powstał ceglany budynek straży pożarnej który pełni swoją funkcję do dziś.
Zbiórki strażaków odbywały się w każdą niedzielę rano, począwszy od Wielkanocy, aż do żniw, czyli do czerwca. Na zbiórkach przygotowywano strażaków do walki z pożarem (odbywały się ćwiczenia ze sprzętem pożarniczym).  Pieniądze potrzebne na rozwój straży ogniowej zbierane były w Lany Poniedziałek. Dodatkowe fundusze jak również umundurowanie i sprzęt, ofiarowane były przez Dziedzica wsi Borowe Mateusza Iżyckiego de Notto oraz Świdna . W okresie, gdy wieś Borowe była gminą, straż ogniowa finansowana była również ze środków urzędu.
W czasie okupacji straż ogniowa była honorowana przez Niemców. Od czerwca 1944 roku, w związku ze zbliżającym się frontem strażacy mieli obowiązek pełnienia służby każdej nocy. Od grudnia 1944 roku warty te odbywały się w budynku szkoły podstawowej w Borowem.

Po zakończeniu wojny zdecydowano o zmianie komendanta – został nim Bronisław Motyka, natomiast nowym Prezesem został Stanisław Dominiak. Zmiany Komendantów i Prezesów odbywały się na podstawie głosowań przeprowadzanych na walnych zebraniach straży. I tak, kolejnym Prezesem Straży Pożarnej byli: Stefan Osia, Stanisław Wroński, Stanisław Motyka, Wacław Ścisłowski, Józef Gątarek, Tadeusz Kośliński, Władysław Mokrowiecki, Stanisław Dębniak. W roku 2007 Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem został Janusz Dziumak.
Wyposażenie straży nie spełniało obowiązujących wymogów i było już wyeksploatowane. Koła wozu strażackiego były drewniane i wciąż w razie pożaru, używano koni. W związku z tym koniecznym stała się zmiana sprzętu i tak, zakupiono wóz bojowy  Star 244 GCBAW .
 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Od lewej: Konrad Dziumak, Ewelina Gaworska, Damian Wiesiak, Aneta Sułek, Małgorzata Gaworska, Dominik Kowalczyk, Mateusz Kowalczyk, Przemek Omen, Adam Deska

 

 Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Borowem liczy 43 członków, w tym 26 członków zwyczajnych (czynnych). Dodatkowo w OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 14 członków. Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica, w razie potrzeby uczestniczymy czynnie w akcjach na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Borowem wpływając w sposób istotny na podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA