dzisiaj jest: 19 września 2018. imieniny: Konstancja, January
 
O gminie Mapa Galeria Sport
Zarząd Gminny OSP w Mogielnicy

W dniu 16.12.2012 roku o godzinie 1100 w sali OSP w Mogielnicy odbyło się zebranie podsumowujące rok 2012 oraz opłatek Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mogielnicy. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh. Waldemar Fetraś. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Jarosław Zawalich,  Burmistrz Gminy i Miasta Sławomir Chmielewski, Prezes Honorowy ZOSP RP dh. Leon Ptasiński oraz Prezesi i
Naczelnicy wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica. Komendant Gminny ZOSP RP dh. Jan Bilski omówił i przedstawił postanowienia podjęte na zebraniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP  które odbyło się 11.12.2012 roku w Warszawie oraz przedstawił roczną
działalność operacyjną na terenie Gminy. W dalszej
kolejności odbyła się dyskusja w której zabierali głos Pan Burmistrz i
członkowie Zarządu. Po zakończeniu obrad zebrani przeszli do świetlicy
OSP Mogielnica na łamanie się opłatkiem i uroczysty obiad.

W dniu 29.03.2009r.o godzinie 11,00 odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mogielnicy podsumowujące zebrania sprawozdawcze z terenu Gminy Mogielnica. Było to posiedzenie wyjazdowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach. W zebraniu uczestniczyli Jarosław Zawalich Przewodniczący Rady Miejskiej i Sławomir Chmielewski Burmistrz Gminy i Miasta oraz Prezesi i Naczelnicy wszystkich jednostek OSP. Otwarcia i powitania zebranych dokonał Prezes Zarządu Gminnego dh. Waldemar Fetraś. Podsumowania zebrań walnych i sprawozdanie z działalności ratowniczo- gaśniczej przedstawił Komendant Gminny dh. Jan Bilski. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 przedstawił skarbnik Zarządu Gminnego dh. Kazimierz Wasiak. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Tematy poruszane między innymi ; turniej piłki halowej OSP, manewry gminne OSP, przygotowanie do zawodów strażackich i zawodów sportowo- pożarniczych MDP. Po zakończeniu zabrania Prezes zaprosił z gości i zebranych na poczęstunek.

W dniu 16.12.2007r. o godzinie 11.00 w sali kinowej OSP Mogielnica, odbyło się zebranie
Zarządu Gminnego ZOSPRP w Mogielnicy.
Zebranie podsumowując – opłatkowe.
Prezes Zarządu Gminnego dokonał otwarcia zebrania i powitania zaproszonych Gości w osobach,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Zawalich,
Burmistrz Gminy i Miasta – Sławomir Chmielewski,
Sekretarz Gminy Miasta – Marek Ścisłowski,
Komendant Gminny OSP w Mogielnicy Jan Bilski przedstawił roczną działalność operacyjną na terenie Gminy. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 przedstawił skarbnik Zarządu Gminnego – Kazimierz Wasiak. Następnie odbyło się przekazanie sprzętu ppoż. i wyposażenia dla Jednostek OSP terenu Gminy Mogielnica, a który to sprzęt i wyposażenie jest sfinansowane przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja w której zabierali głos Pan Burmistrz i członkowie Zarządu. Po zakończeniu obrad zebrani przeszli do świetlicy OSP Mogielnica na łamanie się opłatkiem i uroczysty obiad.

W dniu 25.03.2007 odbyło się zebranie Zarządu Gminnego ZOSOPRP w Mogielnicy, w którym uczestniczyli zaproszeni goście Burmistrz Sławomir Chmielewski, Radna Powiatowa Stefania Fetraś, Prezes Honorowy Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mogielnicy , członkowie komisji rewizyjnej Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mogielnicy, oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek. Zebranie otworzył prezes Waldemar Fetraś, na wstępnie uczczono 1 minutą ciszy zmarłego prezesa OSP Mogielnica Włodzimierza Wiśniewskiego, po czym przywitano nowo wybranych prezesów OSP Mogielnica – Wiesława Kieszeka, OSP Borowe – Janusza Dziumaka. W dalszej części zostały przedstawione sprawozdania Prezesa, Skarbnika i Komendanta Gminnego, w dyskusji brali udział zaproszeni goście. Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste podziękowanie opiekunowi druhów strażaków z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Pani Stefanii Fetraś. Następnie wszyscy obecni na zebraniu udali się przed budynek jednostki w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia na tle samochodu strażackiego. Zebranie zakończył  uroczysty obiad  z życzeniami wielkanocnymi.
Od lewej na kucki prezes Kieszek Wiesław, nacz. Marciniak Jan, nacz. Muranowicz Grzegorz, prezes Dziumak Janusz, nacz. Kuligowski Ryszard, prezes Jędrzejczyk Stanisław, prezes gminny Fetraś Waldemar i od lewej stojąco prezes Orlik Zbigniew, prezes Wasiak Kazimierz, prezes gminny honor. Ptaszyński Leonard, radna P. Fetraś Stefania, burmistrz Chmielewski Sławomir, skarb. Włodarczk Zygmunt,  komendant gminny Bilski Jan, prezes Kamiński Krzysztof, prezes Marzec Jacek, nacz. Malczewski Andrzej, nacz. Witkowski Zbigniew, sekr. Jakubczak Zygmunt, w ostatnim rzędzie nacz. Owczarek Krzysztof, nacz. Głuszkiewicz Krzysztof, prezes Szybiński Andrzej, prezes Woś Janusz, prezes Rek Marek, prezes Oraczewski Jarosław, nacz. Bors Jacek, prezes Wąsik Ireneusz, kom. rew. Bedyński Tadeusz, skarb. Fiuczek Jan, za nimi Ciepieniak Zygmunt, i kom. rew. Fetraś Stefan.

W dniu 16.12.2007r. o godzinie 11.00 w sali kina OSP Mogielnica, odbyło się zebranie
Zarządu Gminnego ZOSPRP w Mogielnicy. Zebranie miało charakter podsumowująco – opłatkowy. Prezes Zarządu Gminnego dokonał otwarcia zebrania i powitania zaproszonych Gości w osobach:
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Zawalich,
Burmistrz Gminy i Miasta – Sławomir Chmielewski,
Sekretarz Gminy Miasta – Marek Ścisłowski,
Komendant Gminny OSP w Mogielnicy Jan Bilski przedstawił roczną działalność operacyjną na terenie Gminy. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 przedstawił skarbnik Zarządu Gminnego – Kazimierz Wasiak. Następnie odbyło się przekazanie sprzętu ppoż. i wyposażenia dla Jednostek OSP terenu Gminy Mogielnica, a który to sprzęt i wyposażenie jest sfinansowane przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja w której zabierali głos Pan Burmistrz i członkowie Zarządu. Po zakończeniu obrad uczestnicy zebrania przeszli do świetlicy OSP Mogielnica na łamanie się opłatkiem i uroczysty obiad.
 
Zarząd Gminny OSP, Marzec 2015

 

SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA